Montāža

Ielu apgaismojuma tīklu izbūve un būvuzraudzība

Elektroinstalāciju ar spriegumu līdz 1kV izbūve un būvuzraudzība

Ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas izbūve

Apziņošanas un piekļuves sistēmu izbūve

Videonovērošanas sistēmu izbūve

Gaisvadu līnijas un kabeļu līnijas ar spriegumu līdz 20kV izbūve un būvuzraudzība

Zibensaizsardzību un pārsprieguma aizsardzības sistēmu izbūve

Vadāma horizontālā urbšana ar caurduri – cauruļu ieguldīšana ar beztranšejas metodi – garumā līdz 110m un dziļumā līdz 15m

Projektēšana

Elektroapgādes pieslēgumu projektēšana

Elektropārvades līniju projektēšana

Elektroinstalāciju projektēšana

Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu projektēšana

Apziņošanas un piekļuves sistēmu projektēšana

Videonovērošanas sistēmu projektēšana

1 – 20kV sprieguma apakšstaciju un sadales punktu projektēšana

1 – 20kV sprieguma gaisvadu un piekarkabeļu līniju projektēšana

1 – 20kV sprieguma kabeļlīniju projektēšana

līdz 1kV sprieguma gaisvadu un piekarkabeļu līniju projektēšana

Zemsprieguma un vidēja sprieguma (līdz 35kV) ārējie elektrotīkli

Ēku elektroinstalāciju tīklu un vājstrāvas tīkli

Apkalpošana

Elektroietaišu tehnisko parametru mērījumi un pārbaude

Ielu apgaismojuma uzturēšana un apkalpošana